De wereld verandert en wordt ‘smart’

De wereld om ons heen wordt steeds slimmer. Steeds meer dingen worden uitgerust met sensoren en/of apps en verbonden met elkaar en/of het internet. Steeds meer dingen in onze omgeving werken slim samen met elkaar en met ons. De hoeveelheid data die mensen, sensoren, databases, etc. uitwisselen verdubbelt elke twee jaar. Technologie wordt sneller, slimmer en goedkoper. Onze omgeving wordt straks net zo slim en soms zelfs slimmer dan je smartphone.

Als hoger opgeleide techneut krijg jij straks te maken met een Smart World. Op het snijvlak tussen jouw technische studie en Smart World ligt een zee aan mogelijkheden voor jou. Wil je op z’n minst mee kunnen praten vanuit je eigen vakgebied over deze ontwikkelingen? Of sta jij straks vooraan bij innovatie, een succesvolle startup of de ontwikkeling van nieuwe producten of services, die werkelijk meerwaarde bieden?

In de Smart World werk je creatief samen aan een echt ‘smart’ project met studenten die uit elke technische studierichting kunnen komen. Hierbij zijn ook de stakeholders betrokken (gebruikers, bedrijven, overheid, onderzoeksinstellingen en/of (belangen)organisaties). Je komt hierin tot een ontwerp, prototype en/of testfase van een nieuwe Smart World-service of oplossing.

Tijdens de Introductie Smart World, in de eerste week, maak je via excursies, demonstraties en gastlezingen kennis met allerlei voorbeelden en ontwikkelingen in Smart World op diverse gebieden. Denk aan Smart Cities, Smart Grids, Smart Mobility, Smart Buildings of Domotica, eHealth, Smart Agriculture, etc. ondersteunend krijg je les om al deze (Smart) Data te verwerken in Smart City, daarbij bouw je een eigen smart device / city. In een Smart World kan bijna alles. Alleen moeten we dan ook alles willen? Daar hebben we het over bij Values & Vision, waar jouw kritisch nadenken over wat je ontwerpt wordt aangescherpt.

Welke onderwerpen komen aan bod in de Smart World?

 • Internet of Things: Objecten, sensoren, chips of tags die zelf slechts beperkte procesverwerking hebben, kunnen in een netwerk slim samenwerken, zeker in combinatie met actuatoren, intelligent devices en robots. Je leert wat er allemaal mogelijk is, waarmee je rekening moet houden én je bouwt zelf een smart device!
 • Smart Data: De toenemende berg data die sensoren, mensen, bedrijven en overheden produceren kun je, vaak realtime, doorzoeken, combineren, analyseren, visualiseren en slim inzetten. Dit vergroot de kennis van de wereld om ons heen, maakt processen efficiënter, helpt ons onze omgeving steeds intelligenter te maken en om gebeurtenissen zelfs te voorspellen.
 • Comakership Smart World: Aan de hand van een écht probleem ga je samen met je team en de stakeholders (gebruikers, bedrijven, overheden etc.) aan de slag om een Smart World-oplossing / service / product te ontwerpen. Je werkt interdisciplinair samen, op zo’n manier dat uit iedereen het beste gehaald wordt. De Comakerships zijn op verschillende gebieden en je krijgt hierin een keuze bij de start van het semester.

Wat leer je?

 • Je leert interdisciplinair, co-creatief samenwerken en technisch ontwerpen in teams met studenten van andere opleiding(srichting)en en met stakeholders uit de praktijk.
 • Je werkt een concrete casus uit waarin een bestaand probleem wordt opgelost en/of nieuwe kansen worden benut in de praktijk voor een groep gebruikers, door gebruik te maken van smart technologie, Smart Data en/of internet of things (co-designing, prototyping, testing en implementing), waarbij de gebruikerservaring centraal staat
 • Je raakt bekend met concrete voorbeelden en toepassingen op het gebied van Smart World via excursies, demonstraties, gastlezingen en het bijhouden van je eigen teamblog.
 • Je leert begrippen hanteren binnen de deelgebieden: Internet of Things, Smart Data, Smart Devices, (Service) Design Thinking
 • Je leert zelf een smart device te bouwen en raakt bekend met de verschillende mogelijkheden en technieken rondom Smart Devices.
 • Je leert Smart Data vinden, opslaan, analyseren en visualiseren, je leert werken met Python en wordt ‘streetwise’ m.b.t. data, databases en informatienetwerken.
 • Je leert op een gestructureerde, open manier kwesties te verkennen, waarin verschillende gezichtspunten, belangen of emoties van stakeholders elkaar raken. Daarin leer je onderliggende kaders, ideeën en aannames onderzoeken en bevragen, om zo ontwerpbeslissingen en ethische kwesties te presenteren, bespreekbaar te maken en te komen tot nieuwe perspectieven en denkrichtingen, vanuit principes van ethiek en retoriek.
 • Je leert je op je eigen vakgebied verder te verdiepen door zelfsturend nieuwe uitdagingen aan te gaan, op zo’n manier dat je beter inzetbaar wordt in interdisciplinair samenwerken rondom Smart World-projecten. Tegelijk leer je ook buiten je eigen vakgebied te kijken.

Wat verandert er in een Smart World?

Onze leefomgeving verandert. Steeds meer apparaten en dingen om ons heen worden intelligenter. De digitale en de fysieke wereld vervloeien. Objecten, chips of tags die in zichzelf slechts beperkte procesverwerking hebben, kunnen in een netwerk flink bijdragen aan een intelligentere omgeving. In een programmeerbare wereld kunnen verschillende objecten zich als één gedragen en met elkaar en met ons samenwerken.

Smart World omvat ontwikkelingen op verschillende leefgebieden:

 • Smart Cities gebruiken informatie en  communicatietechnologieën om de levenskwaliteit van mensen te vergroten, efficiëntie van stedelijke processen te vergroten en steden duurzamer te maken. Om economische, sociale en duurzaamheidsaspecten beter op elkaar en de toekomst af te stemmen.
 • Smart Building: Gebouwen, installaties en apparaten worden ‘smart’ en daardoor energiezuiniger, comfortabeler en veiliger. Domotica en Smart building maken het bijvoorbeeld mogelijk langer thuis te wonen voor ouderen of mensen met een beperking. Smart Grids zorgen dat energienetwerken beter in staat zijn piekbelastingen, storingen of verminderde rendementen van wind of zon op te vangen. Ze zorgen voor een efficiëntere inzet van de energie-infrastructuur en opslagmogelijkheden.
 • Smart Mobility zorgt dat voertuigen en verkeersdeelnemers samenwerken met elkaar en hun omgeving voor betere doorstroming, een beter milieu en een veiliger verkeer. Smart Mobility vergemakkelijkt het schakelen tussen modaliteiten, een verschuiving van autobezit naar autogebruik en nieuwe vormen van mobiliteit.
 • eHealth maakt het mogelijk mensen, waar ze ook zijn, beter te kunnen monitoren, meer inzicht in hun gezondheidstoestand te geven en meer zelfregie en betrokkenheid bij de behandeling van hun ziekten. Smart Data biedt bovendien grote kansen voor grootschalig, baanbrekend medisch onderzoek en snelle feedback van en naar patiënten.
 • Internet of Things biedt voor de maakindustrie en product design ongekende mogelijkheden in het optimaliseren van productieprocessen, het lokaler produceren en het personaliseren van producten. Denk hierbij aan industriële robotica, maar ook rapid prototyping via 3D-printers die een enorme impact gaan krijgen op de economie zoals we die nu kennen.
 • Op gebieden als landbouw en watermanagement biedt het inzetten van sensoren, actuatoren, netwerken en satellieten veel mogelijkheden: Smart water en Smart agriculture.
 • Smart logistics & Smart retail: Ook logistieke ketens en retail kunnen ingrijpend veranderen.