studiejaar 2019-2020

laatste updates:

5 december 2019: toegevoegd workshops 9, 10 em 11 (concurrency) en toetsmomenten.


REGEL:
Let altijd op spanning (U<= 3.3V) en stroom (I). Je verbindt onderdelen waar stroom doorheen gaat en waarover een spanning staat. Check altijd of spanning en stroom van de aangesloten electronica binnen de specificaties vallen van de microcontroller. Zo niet, dan heb je een grote kans op beschadigen van de microcontroller!

Onderwijs concept: Learning by Doing met name het Constructionism: experimenterend leren op basis van enkele instructies.

Lees de Studiehandleiding van Smart City 2019-2020:


Wanneer je niet in de workshop ben, ben je met jouw smart-city team werkzaam in het ICT Lab aan jullie ‘smart device’ (zie Studiehandleiding bij hoofdstuk Onderwijsprogramma).

Workshop 1: Micropython up_and_running

Datum: 6 september 2019
Tijd:

 1. ‘sochtends: 9:00 – 11:00, met eventuele uitloop
 2. ‘smiddags: 13:30 – 15:30, met eventuele uitloop

Lokatie: Meet-Up ruimte

Neem mee de volgende spullen: micro-usb (data)kabel, LoPy4-bundel en laptop.

Je komt óf naar de ochtend-sessie óf naar de middag-sessie. Indeling volgens de ‘Allinq-indeling’.

Samenvatting:

Inzicht wat micropython, REPL en ‘firmware flashen’ is. Installatie en configuratie van development tools (Atom, PyMakr, serial-usb driver). LoPy4 verbonden via USB-kabel met de development tools op jouw laptop, zodat je (micro)Python op laptop schrijft en uitvoert op de microcontroller. Installatie nieuwe firmware op microcontroller.

Resultaten workshop:

 1. Je hebt de Lopy4 op het extensie-board (Expansion board(3.0) / PySense / PyTrack / PScan) en de Lora antenna correct geassembleerd.
  Let op: Lora frequentie: 868 MHz en altijd je Lora antenna aangesloten voordat je jouw microcontroller aansluit op jouw laptop.
 2. Development tools ingericht en geconfigureerd.
  Let op: sluit altijd voorzichtig de micro-usb aan op het extensie-board. Deze gaat snel kapot bij ruwe behandeling (en kost het je geld voor een nieuwe board).
 3. Je ziet de REPL-prompt >>> van de micropyton op de microcontroller op jouw laptop.
 4. De ‘Hello World’ met micropython op de microcontroller uitgevoerd – blinking RGBled.
 5. MAC-adres (in hoofdletters en blokletters) achter je naam op de klasselijst geschreven. Een MAC-adres ziet eruit als 30:AE:A4:74:B5:74. Dit MAC adres haal je uit het Device ID wanneer je firmware geïnstalleerd hebt op de LoPy4 – zie workshop 1 instructies.
  Let op: Het MAC-adres is essentieel nodig voor toegang tot Windesheim Flevoland Wifi.
 6. Je hebt een smart-city team met 2 andere studenten gevormd en op de klasselijst geschreven.

Wanneer je niet in de workshop ben, ben je met jouw smart-city team werkzaam in het ICT Lab aan jullie ‘smart device’.

Workshop 2: inleiding Python met de microcontroller (micropython)

Datum: 13 september 2019
Tijd:

 1. ‘sochtends: 9:00 – 11:00, met eventuele uitloop
 2. ‘smiddags: 13:00 – 15:00, met eventuele uitloop

Lokatie: Meet-Up ruimte
Neem mee de volgende spullen: micro-usb (data)kabel, LoPy4-bundel en laptop.

Je komt óf naar de ochtend-sessie óf naar de middag-sessie.

Samenvatting:

Kort overzicht van micropython(Micro) en eco-system (Pycom)

interactieve workshop-sessie waarbij enkele aspecten van (micro)python voorbij komen – Code wordt uitgevoerd op de microprocessor.

Workshop opdrachten:

Resultaten workshop:

 1. Je kent de basis syntax van Python.
 2. Je weet dat je (voorlopig) de code in file main.py plaatst.
 3. Je de code kan je uitvoeren op drie manieren vanuit de Python IDE met de PyMakr-plugin:
  1. REPL-prompt – korte micropython code op microcontroller uitvoeren
  2. run‘ – code in IDE-Editor uitvoeren op microcontroller (beperkt bruikbaar)
  3. upload and run‘ – synchronisatie IDE projectfolder met microcontroller, harde-reset microcontroller, uitvoeren o.a. main.py.
 4. Een IDE opzet waarbij je één (computer)folder als projectfolder definieert en opent in de IDE.
 5. Je kent een projectfolder structuur: zie Project Template folder te downloaden van Github.
 6. Met de workshop oefeningen kan je, afhankelijk van de bundel, een of meerdere aangesloten Led’s aansturen, of, optioneel, gegevens van accelerometer naar jouw laptop sturen voor een 3D-animatie.

Workshop 3: concept denken (gastcollege)

 1. ‘sochtends: 9:00 – 12:15
 2. ‘smiddags: 13:00 – 16:15

Lokatie: Meet-Up ruimte

Presentatie van de zeer leerzame workshop van Remco:


Workshop 4: Machine-to-Machine communicatie

Datum: 27 september 2019
Tijd:

 1. ‘sochtends: 9:00 – 12:00
 2. ‘smiddags: 13:00 – 16:00

Neem mee de volgende spullen: micro-usb (data)kabel, LoPy4-bundel en laptop.

Workshop 4: gaat over gebruiken van protocollen tussen de devices: I2C, PWM, SPI, OneWire, … De focus ligt nu wat meer op de elektronisch circuit (Expansion bundel).

Basisvoorbeelden hoe je een servo (actuator, PWM) aanstuurt, gegevens uit een analoge/digitale sensor krijgt (ADC) en (sensor)data weergeeft op een OLED of LCD display (I2C). Tevens software engineerings aspecten bij coderen (abstractie lagen).

Zie de micropython voorbeelden op Github.


Workshop 5: Data Science – 1

Datum: 4 oktober 2019
Tijd:

 1. sochtends: 9:00 – 12:00
 2. ‘smiddags: 13:00 – 16:00

zie ELO bij Studieroute ‘Smart City’ …


Workshop 6: Data Science – 2

Datum: 11 oktober 2019
Tijd:

 1. sochtends: 9:00 – 12:00
 2. ‘smiddags: 13:00 – 16:00

zie ELO bij Studieroute ‘Smart City’ …


Toetsmoment: pitches!

Datum: 18 oktober 2019
Tijd:

 1. sochtends: 9:00 – 12:00, ieder team: max. 2 min
 2. ‘smiddags: 13:00 – 16:00, ieder team: max. 2 min

Workshops Lora – The Things Netwerk

Datum: 15 november 2019 – workshop Lora – verbinding maken

Datum: 22 november 2019 – workshop Lora – data integratie
Tijd:

 1. sochtends: 9:00 – 11:00, met mogelijke uitloop
 2. ‘smiddags: 13:00 – 15:00, met mogelijke uitloop

Workshop 9, 10, 11: concurrency

Datum: 29 november, 6 december, 13 december:
Lokaal: zie rooster (apart van Smart City)
TIJD: 10:30 – 12:00 – ochtend sessie
TIJD: 14:30 – 16:00 middag sessie
(de onderwerpen en inhoud van beide sessies zijn gelijk).

Let op: studiemateriaal staat op de ELO bij de module ‘Smart City’.


Toetsmoment 1e kans

vrijdag 13 december in Meetup (eventueel ICT Lab)
TIJD: 9:30 – 11:30 middag groep, eventueel uitloop tot 12:00
TIJD: 13:30 – 15:30 ochtend groep, eventueel uitloop tot 16:00.
Bedoeling is dat ieder smart-city team een poster-presentatie en een demonstratie van ‘smart device’ geeft aan iedereen die langsloopt.
Aanwezigheid vereist tot minimaal het moment waarop een panel van docenten is langsgelopen en producten bekeken heeft.

Beoordeling: eindcijfer 1ste kans bekend uiterlijk 20 december 2019.
Wanneer een smart-city team afwezig is op 13 december, is 1ste kans gebruikt en staat in Educator ‘afwezig’ bij de module ‘smart-city’.

Toetsmoment 2de kans

De 2de kans is op dit moment onbekend, maar vindt nog wel plaats in januari 2020. Datum is afhankelijk van het aantal herkansingen. Datum wordt pas bekend ná 13 december uiterlijk 20 december, wanneer 1ste kans is geweest.

Bronnen

Microcontroller bundles:

 1. LoPy4 + Expansionboard + electronica starterskit
 2. LoPy4 + PySense
 3. LoPy4 + PyTrack
 4. LoPy4 + PyScan

Pycom documentatie en voorbeelden:

NB. sommige links zijn niet bijgewerkt.

Micropython sample code:

Beginner’s Creed:

Wees niet onzeker een ‘beginner’ te zijn! LEES: CACM july2017 – Denning The Beginner’s Creed.

Ontwikkelingen op gebied van embedded/physical computing:

Micropython algemeen:

 • Geschiedenis van Micropython m.b.v. infographics:
  micropython-python-for-microcontrollers (PDF).
 • LEES beschrijving van de taal Micropython, weliswaar voor de ESP8266/ESP32 microcontroller, maar delen zijn nog relevant: The Micropython language
 • UIT TE PROBEREN: een live online micropython systeem: MicroPython Live. Dit is wel een andere microcontroller board (Pyboard) dan onze LoPy4. Heeft voorbeelden, zoals Conway’s Game of Life, die je op jouw LoPy4 met OLED-display kan implementeren!

Overige bronnen:

… voor inspiraties, te gebruiken en jezelf te ontwikkelen op het gebied van embedded software development.

 • Micropython Github repository met veel voorbeelden, die je soms/vaak wel moet aanpassen aan de LoPy4 micropython libraries. gezien 6 september 2018
 • Learning repository van Adafruit, uitstekende inspiratiebron over micropython. Wel rekening houden dat Adafruit zijn micropython variant ‘CircuitPython’ promoot. gezien 6 september 2018
 • Hackster.io – veel projecten, zoek op ‘python’ of ‘micropython’. gezien 6 september 2018
 • Instructables.com, ook een site met (heel)veel projecten op allerlei creatieve gebieden. Zoek ook hier gericht op ‘python’ of ‘micropython’. gezien 6 september 2018
 • Hackaday.io – inspirerende projecten van de hardware community. Mogelijk interessant voor je comakership.gezien 6 september 2018
 • Micropython for the Internet of Things, Charles Bell, Apress, 2017, gezien 6 september 2018

Contactgegevens Smart City team

Succes,
Het Smart City team